Paul Valkeniers: Maritieme Man van het Jaar 2016

De leden van ESPA (Vlaamse Vereniging van Maritieme en Logistieke Journalisten) hebben beslist Paul Valkeniers te verkiezen als Maritieme Man van het Jaar.  De uitreiking had plaats op dinsdag 27 september 2016.

Valckeniers_Paul-3  Paul Valkeniers werd verkozen omwille van de serene manier waarop hij Cepa – Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen – omgevormd heeft tot een performante dienstverlener voor de Havengemeenschap. Hij wordt gewaardeerd voor de wijze waarop hij stapsgewijs met alle belangengroepen de arbeidsveiligheid in de haven heeft verhoogd en het aantal arbeidsongevallen werd verminderd.  Hij heeft ontegensprekelijk bijgedragen tot de modernisering van de havenwerking. Hij heeft in aanzienlijke mate bijgedragen om de sociale rust in de haven te bevorderen, zelfs en vooral in tijden van grote uitdagingen zoals het dossier van de Europese ingebrekestelling.

De Maritieme Award  wordt al uitgereikt sinds 1972. Toen werd als eerste havenschepen Leo Delwaide sr. tot Maritieme Man van het Jaar uitgeroepen. Later ontvingen ook o.a. Walter Osterrieth, Jos Chabert, Eliane Achten, J.J. Westerlund, Eddy Bruyninckx, Marc Van Peel, Fernand en Karine Huts, Walter Van Mechelen deze onderscheiding. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een erepenning die de god Scaldis voorstelt en de Scheldebron in Frans Vlaanderen.

Haven verwerft gronden GM

Het havenbedrijf Antwerpen heeft de gronden verworven van de Opel-site, de voormalige fabrieksterreinen van General Motors in de Antwerpse haven. De directie van het Havenbedrijf wil nu zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe, waardevolle invulling van de terreinen. Het gaat om een oppervlakte van 96 hectare; Het is de wens om hier een ganse site valoriseren om een vorm van "maakindustrie" aan te trekken.

Jozef Cuyt krijgt Franse onderscheiding

Ons lid Jozef Cuyt heeft op 11 maart 2014 - als eerste Belg - op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Koninklijk Belgische Zeemanscollege, door de minister van Martiem Transport in Frankrijk, Frédéric Cuvillier, de onderscheiding gekregen van "Chevalier dans l'Ordre du Mérite Maritime". En dit omwille van zijn inzet voor het beroep van koopvaardijofficier en -kapitein, zowel op Belgische als op frans en internationaal vlak. Vooral zijn inspanningen ter verbetering van de professionele relaties tussen Franse en Belgische kapiteins werden geprezen. Wij wensen ons lid van harte proficiat met deze onderscheiding.

Partners

Cera otm a12 pincodingkmoinsider