Over ESPA

De European Shipping Press Association (ESPA) werd in 1966 opgericht, op initiatief van Carlo Segers.

Doel was een nauwere samenwerking tot stand brengen tussen alle betrokkenen bij de maritieme journalistiek en het verbeteren ­van de bestaande contacten tussen de persmedia en de maritieme sector.

Van bij de stichting werd het initiatief genomen voor het organiseren van lunch causeries met eminente sprekers. ESPA-afgevaardigden namen ook deel aan meerdere promotiereizen, ingericht door de Groepering der Havenbelangen van Antwerpen, in samenwerking waarmee trouwens ook de jaarlijkse internationale dag van de transportpers werd georganiseerd.

Elk jaar werd door de vereniging ook het zogenaamde checkpoint-Espa ingericht, waarop vele vooraanstaanden uit de maritieme, financiële, industriële, consulaire en overheidskringen elkaar ontmoeten. Sinds 1972 wordt tijdens deze manifestatie ook de ESPA-erepenning uitgereikt aan de meest verdienstelijke maritieme man of vrouw van het jaar. Eerste laureaat van deze prijs was destijds havenschepen Leo Delwaide.

In de loop der jaren organiseerde ESPA ook enkele grote manifestaties. Zo werd in 1979 hulde gebracht aan de 90 landen waarvan de scheepsvlag in Antwerpen vertegenwoordigd is. Vier jaar later kende deze gebeurtenis een herhaling maar dan onder het motto “100 Flags Day”.

In 1985 werd ESPA ook mede-eigenaar van de bron van de Schelde in het Franse dorpje Gouy. De site van de bron werd aangekocht, gerestaureerd en in ere hersteld, dankzij de nauwe samenwerking tussen ESPA, het Antwerps Havenbedrijf en de stad Antwerpen.

In 2010 werd beslist aan de naam ESPA het woord MARITIEM toe te voegen, om verwarring te voorkomen met andere verenigingen of organisaties die eveneens de naam ESPA dragen, maar niets met pers en media te maken hebben.

In 2010 droeg ESPA haar aandelen in de vzw die eigenaar is van de bron van de Schelde over aan het Antwerps Havenbedrijf. ESPA behield twee zetels in de raad van bestuur die de eigendom beheert.

Tijdens de Algemene Vergadering van 17 november 2011 werd beslist de naam ESPA te behouden, mits toevoeging van MARITIEM & LOGISTIEK, zodat ook journalisten en publicisten die informeren over logistiek en transport lid konden worden van de vereniging. ESPA kreeg bijkomend als omschrijving: “Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten”. Alle redacteurs en fotografen die actief zijn in de media over de maritieme en logistieke sector zijn welkom. Elders op deze website kan men voorwaarden vinden waaraan de potentiële leden moeten beantwoorden.

Partners

Cera otm a12 pincodingkmoinsider