Partners

Cera - Partner van ESPA Maritiem Logistiek
Katoen Natie - Partner van ESPA Maritiem Logistiek
DEME - Partner van ESPA Maritiem Logistiek
Port of Antwerp - Partner van ESPA Maritiem Logistiek

Lid worden van ESPA Maritiem & Logistiek

Meer over lidmaatschap

ESPA wil voor haar leden het werk vergemakkelijken, o.a. door de betrekkingen met de overheid en met de maritieme en logistieke kringen te bevorderen.

Als je op regelmatige basis maritieme en/of logistieke journalistieke prestaties levert met actualiteitswaarde en die een breed publiek bereiken, kan je lid worden van ESPA Maritiem & Logistiek. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 25.

Wie kan lid worden?


 1. Uitgevers, hoofdredacteurs, journalistieke medewerkers, fotografen van periodieke publicaties, in zoverre zij een duidelijke journalistieke inbreng in deze publicaties leveren en zij dit op jaarbasis met een minimum van acht artikels - respectievelijk bijdragen met échte maritieme en/of logistieke nieuwswaarde - op hun naam kunnen voorleggen.
 2. Regisseurs/reporters die maritiem en/of logistiek perswerk verrichten voor audiovisuele producties die bedoeld zijn voor uitzending op televisie en zij dit op jaarbasis met een attest van het betrokken productiehuis op hun naam kunnen staven.
 3. Cameramannen/vrouwen en geluidstechnici die opnamen verzorgen voor informatieve tv-programma’s met maritieme en/of logistieke inslag en zij dit op jaarbasis met een attest van het betrokken medium op hun naam kunnen staven.

Welke documenten moet u voorleggen bij uw aanvraag?

 1. Voor gedrukte uitgaven (kranten, magazines, ...)

  Reporters
  Acht fotokopies van artikels die u zelf schreef, met datum van verschijning, + naam van het medium. Uw naam moet als auteur vermeld zijn, zo niet is een attest van de hoofdredacteur of directie van de uitgave vereist als bevestiging dat het artikel van uw hand is.

  Fotografen
  Acht fotokopies van artikels waarin foto's van uw hand opgenomen werden, met datum van verschijning + naam van het medium. Uw naam moet als fotograaf vermeld zijn (initialen of watermerk), zo niet moet u een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat de foto's van uw hand zijn.
   
 2. Voor uitgaven gepubliceerd op het internet

  Reporters
  Afdruk op papier van acht artikels die u schreef en die op een website gepubliceerd werden, met onderaan het papier de url (webadres) van het artikel. Datum van verschijning en medium moeten duidelijk vermeld worden. Het artikel moet uw naam als auteur vermelden, zo niet moet u een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat het artikel van uw hand is. Heeft het medium waarvoor u journalistieke bijdragen levert een ondernemingsnummer, gelieve dit te vermelden.

  Bent u zelf uitgever van deze online uitgave, dan moet u bovendien bijkomende documenten toevoegen:
  • uittreksel gegevens DNS, waaruit blijkt dat het domein op uw naam geregistreerd werd of andere informatie waaruit blijkt dat u de volledige controle hebt over het domein en de website in kwestie.
  • onafhankelijke gegevens over maandelijkse bezoekersaantallen van minstens drie en hoogstens twaalf maanden via publiek te raadplegen statistieken.

  Fotografen
  Afdruk op papier van acht artikels waarbij uw foto's geplaatst werden, en die op de website gepubliceerd werden, met onderaan het blad de url van het artikel. Datum van verschijning en medium dienen duidelijk vermeld te worden. De foto's moeten uw naam dragen (initialen of watermerk); zo niet moet u een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat de foto van uw hand is. Fotoreportages zonder bijhorende tekst (webalbums) komen niet in aanmerking.

  Bent u zelf uitgever van deze online nieuwsdienst, dan moet u bovendien bijkomende documenten toevoegen:
  • hebt u een ondernemingsnummer (niet verplicht!), gelieve dit te melden.
  • uittreksel gegevens DNS, waaruit blijkt dat het domein op uw naam geregistreerd werd of andere informatie waaruit blijkt dat u de volledige controle hebt over het domein en de website in kwestie
  • onafhankelijke gegevens over maandelijkse bezoekersaantallen van minstens drie en hoogstens twaalf maanden via statistieken

  Videoreporters
  Acht reportages door u gemaakt in het laatste jaar; een url naar deze reportage volstaat.
  Filmpjes die op YouTube geplaatst zijn komen niet in aanmerking, tenzij deze kaderen in een videoblog of wanneer er vanuit een journalistiek artikel naar verwezen wordt.

Opmerkingen:

 • In alle voorgenoemde gevallen kan een bewijs van vergoeding voor uitgevoerde journalistieke opdrachten als aanvullend attest dienen.
 • Bij twijfel kan de kandidaat door het ESPA-bestuur uitgenodigd worden om zich persoonlijk op een zitting van de ESPA-erkenningscommissie te verantwoorden.
 • Gelieve geen documenten aangetekend op te sturen.
 • De ingediende documenten worden, in geval van niet-aanvaarding, niet teruggestuurd.


Briefwisseling:
Secretariaat c/o Philippe Holthof, Laar 170, 2180 Ekeren-Donk

Contact

Email:
[email protected]
Briefwisseling:
Secretariaat c/o Philippe Holthof
Laar 170, 2180 Ekeren-Donk