Partners

Cera - Partner van ESPA Maritiem Logistiek
Katoen Natie - Partner van ESPA Maritiem Logistiek
DEME - Partner van ESPA Maritiem Logistiek
Port of Antwerp - Partner van ESPA Maritiem Logistiek

Nieuws

Haven verwerft gronden GM

Tuesday 29 April 2014

Het havenbedrijf Antwerpen heeft de gronden verworven van de Opel-site, de voormalige fabrieksterreinen van General Motors in de Antwerpse haven. De directie van het Havenbedrijf wil nu zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe, waardevolle invulling van de terreinen. Het gaat om een oppervlakte van 96 hectare; Het is de wens om hier een ganse site valoriseren om een vorm van 'maakindustrie' aan te trekken

×

Fernand en Karine Huts: Maritieme Man en Vrouw van het jaar 2013

Fernand en Karine Huts: Maritieme Man en Vrouw van het jaar 2013

Wednesday 26 June 2013

De leden van ESPA (Vlaamse vereniging van Maritieme en Logistieke Journalisten en Publicisten) beslisten unaniem om het echtpaar Fernand en Karine Huts te verkiezen tot Maritieme Man en Vrouw van het Jaar 2013.

Zij werden verkozen omwille van hun grote verdiensten voor de haven van Antwerpen, de scheepvaart in het algemeen, de uitbouw van de Katoen Natie wereldwijd, de bevordering van de Vlaamse handel in het buitenland en de tewerkstelling van meer dan 10.000 werknemers in de sector van de goederenbehandeling. En dit in over de tweehonderd vestigingen, verspreid over alle continenten. Ook omwille van hun inzet voor het behoud van het maritieme erfgoed.

Karine Huts-Van den Heuvel krijgt een bijzondere vermelding voor haar inzet en inspanningen tot behoud van antieke kunst, vooral van historisch textiel dat in een tentoonstelling in het hoofdkantoor van Katoen Natie voor het publiek toegankelijk is.

De Maritieme Award wordt al uitgereikt sinds 1972. Toen werd als eerste havenschepen Leo Delwaide sr. tot Maritieme Man van het Jaar uitgeroepen. Later ontvingen ook o.a. Walter Osterrieth, Jos Chabert, Eliane Achten, J.J. Westerlund, Eddy Bruyninckx en Marc Van Peel deze trofee. De onderscheiding bestaat uit een erepenning die de god Scaldis voorstelt en de Scheldebron in Frans Vlaanderen.

De laudatio werd uitgesproken door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever die het echtpaar op een heel spitse en originele humorvolle manier uittekende. De Wever spaarde Huts overigens niet toen hij hem oa. even herinnerde aan zijn mislukte politieke carrière. De burgemeester betoonde evenwel veel respect voor de stadsjongen uit de Seefhoek die het tot een heuse captain of industry schopte.

In haar dankwoordje toonde Karine Huts zich biezonder geëerd in het feit dat zij als echtgenote van Fernand Huts mee betrokken werd in de onderscheiding. Zij zag zichzelf als de stuurvrouw achter de kapitein.

Uiteraard maakte Fernand Huts van het grote podium dankbaar gebruik om nog eens zijn visie op de ontwikkelingen in en om het Antwerpse havengebeuren uit de doeken te doen. Hij spaarde daarbij zeker de aanwezige politici niet.

×

Eddy Bruyninckx krijgt de KMO CARRIEREPRIJS 2013

Eddy Bruyninckx krijgt de KMO CARRIEREPRIJS 2013

Saturday 9 February 2013

Sedert 2011 wordt op DE NACHT VAN DE KMO ook jaarlijks een KMO CARRIEREPRIJS uitgereikt aan een ondernemer die tijdens zijn loopbaan voortdurend blijk geeft van duurzaam en succesrijk ondernemerschap.
Het soort ondernemerschap dat als voorbeeld kan gelden voor de kmo-wereld. In het verleden viel deze eer te beurt aan Baron Paul Buysse(2011) en Fernand Huts (2012). Dit jaar gaat de KMO CARRIEREPRIJS naar Eddy Bruyninckx, CEO van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

In 2012 stond Eddy Bruyninckx 20jaar aan het hoofd van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA). Zijn beleid en visie liggen aan de basis van de groei en internationale erkenning van de Antwerpse haven, de grootste werkgever van de provincie Antwerpen. Nagenoeg 150.000 mensen danken hun job aan de haven van Antwerpen. Ondanks de crisisjaren die in 2008 ingezet werden, slaagt de haven van Antwerpen erin de schade te beperken en hoopvol de toekomst tegemoet te zien. Eddy Bruyninckx wordt een week voor de uitreiking van de KMO CARRIEREPRIJS 62 jaar. Hij studeerde af in Scheikunde/Wiskunde aan het Sint Michiels College (Brasschaat), haalde later een diploma Politieke en Sociale Wetenschappen aan het UFSIA te Antwerpen en een licentiaattitel Economische en Sociale Wetenschappen aan de KU van Leuven. Hij begon zijn carrière als assistent bij UFSIA, werd later inspecteur bij het ministerie van Financiën om nog later privésecretaris te worden van Gaston Geens, de eerste minister-president van Vlaanderen. In 1992 werd hij directeur-generaal van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Toen Eddy Bruyninckx in 2005 van de Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten (ESPA) de Maritieme Award in ontvangst mocht nemen, werd de gelegenheidsspeech uitgesproken door de vorige laureaat, toenmalig schepen voor de Haven, Baron Leo Delwaide jr.. Hij sprak toen de ondertussen legendarische woorden uit: "Beste vriend Eddy, toen u directeur-generaal werd van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, hebt u voor enige onrust gezorgd op het stadhuis. Niet iedereen was opgewassen tegen uw dynamische aanpak. Er zijn er zelfs gaan onthaasten in de provincie." (Einde citaat).

Tijdens DE NACHT VAN DEKMO wil Eddy Bruyninckx het belang van de kmo's toelichten voor de haven van Antwerpen. Ook zal een filmimpressie getoond worden over het nieuwe havenhuis dat in 2015 verwacht wordt en zonder enige twijfel een nieuw landmark voor Antwerpen zal worden. (FM)

×

Nieuw informatiebord aan de bron van de Schelde

Nieuw informatiebord aan de bron van de Schelde

Wednesday 15 August 2012

De Frans-Belgische vereniging rond de Scheldebron (Association Franco-Belge de la Source de l'Escaut) heeft een nieuw infobord geplaatst in het Noord-Franse dorpje Gouy waar de Scheldebron ontspringt.

Het ging gepaard met een korte plechtigheid ter plaatse, waarbij havenschepen Marc Van Peel en de burgemeester van Gouy, in het bijzijn van Belgisch consul-generaal Leo Peeters, het woord namen. Sinds 2008 is het Antwerps Havenbedrijf de Belgische partner in de Frans-Belgische vereniging nadat ESPA haar aandelen aan het Antwerps Havenbedrijf had overgedragen. Erevoorzitter van ESPA, journalist Staf De Lie, werd ter plaatse ook gehuldigd omdat hij er destijds mee voor gezorgd had dat deze overdracht kon gerealiseerd worden.

ESPA stelde twee jaar geleden ook een brochure samen over de bron van de Schelde. Het is de bedoeling deze brochure een tweede, aangepaste druk te geven tegen het voorjaar 2013. (FM)

×

Badboot verovert Antwerpen

Badboot verovert Antwerpen

Wednesday 15 August 2012

Sedert 15 augustus 2012 pronkt op de Schelde een nieuw, revolutionair idee, een combinatie van boot en zwembad: de Badboot.

Niet alleen een zwembad maar ook een drijvend evenementenplatform. Het is meteen één van de grootste, drijvende openluchtzwembaden ter wereld. De Badboot ligt momenteel aangemeerd op het Antwerpse Eilandje in het Kattendijkdok. Het bad is 120 meter lang en kan 600 mensen ontvangen. Naast het zwembad bevat deze Badboot ook twee evenementenzalen, verschillende verdiepingen en een restaurant annex loungeterras.

De architecten van dit project zijn Silvia Mertens en Pieter Peerlings van het architectenbureau Sculp (IT). De kans is groot dat er weldra nog meerdere exemplaren van deze Badboot gemaakt zullen worden, want de belangstelling uit het buitenland is zeer groot. De stad Londen heeft al interesse getoond. (FM)

Info:
www.users.telenet.be/sculpitnew
www.badboot.be

Brainstormen over mobiliteit

Tuesday 14 August 2012

Op donderdag 20 september organiseert VIM (Mobiliteit in Beweging), in samenwerking met Flanders DC een brainstormsessie "Innovatie in Mobiliteit" van 13.30 uur tot 18 uur in het Provinciehuis Vlaams-Brabant in Leuven.

Deelname is gratis. Met zo'n 100 deelnemers worden de koppen bij elkaar gestoken om nieuwe ideeën te generen rond deze drie thema's: innovatieve transportconcepten, duurzame en toegankelijke steden en slim reizen en transport. Alle geïnteresseerden worden vanaf 13.30 uur verwelkomd. Om 13.50 uur start de brainstorming. Deelname is gratis. Wie inschrijft maar afwezig blijft zal wel een factuur van 50 euro aangerekend krijgen. Graag inschrijven voor 12 september 2012 via [email protected]

Info: www.vim.be

Contact

Email:
[email protected]
Briefwisseling:
Secretariaat c/o Philippe Holthof
Laar 170, 2180 Ekeren-Donk